LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (TỪ NGÀY 17.4.2017 ĐẾN NGÀY 22.4.2017) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (TỪ NGÀY 17.4.2017 ĐẾN NGÀY 22.4.2017)

THỨ HAI, 17.4.2017

8h00 -9h00 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.

10h00-11h30 tại phòng 509, A1: Hội nghị CBVC, người lao động (từ 12 tháng trở lên) Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức lấy phiếu tín nhiệm nhân sự để bổ nhiệm lại Phó trưởng Khoa.

Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ, toàn thể CBVC, người lao động Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức.

14h00 -17h00 tại phòng 410, A1: Hội nghị giao ban giữa 3 trường ĐHNN: ĐHNN – ĐHQGHN, ĐHNN – Đại học Huế và ĐHNN – Đại học Đà Nẵng.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Ban Tổ chức Hội nghị (theo Quyết định số 588/QĐ-ĐHNN, ngày 31/3/2017 của Hiệu trưởng), GS. Nguyễn Hòa (Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo), PGS. Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch Hội đồng Tư vấn HTPT), cán bộ Phòng Hợp tác Phát triển và khách mời.

THỨ BA, 18.4.2017

7h30-10h00 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN: Hội thảo Khoa học Quốc gia năm 2017 (phiên khai mạc).

Thành phần: Ban Giám hiệu, Ban tổ chức Hội thảo quốc gia 2017, chủ trì các Tiểu ban, báo cáo viên, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trong toàn Trường và khách mời.

10h00 –16h00 tại Tòa nhà Ulis – Sunwah và Khu giảng đường B2: Báo cáo tại các Tiểu ban .

Thành phần: Các Tiểu ban, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu toàn trường.

16h00-17h00 tại Hội trường tầng 1, Tòa nhà Ulis-Sunwah: Tổng kết Hội thảo Khoa học Quốc gia năm 2017.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Ban tổ chức Hội thảo quốc gia 2017, chủ trì các Tiểu ban, báo cáo viên, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ trong Trường quan tâm.

THỨ TƯ, 19.4.2017

8h00-11h00 tại phòng 410, A1: Chia sẻ kinh nghiệm kiểm định chất lượng AUN chương trình đào tạo với Trường ĐHNN – Đại học Đà Nẵng.

Thành phần: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, GS. Nguyễn Hòa (Chủ tịch Hội đồng KH và ĐT), PGS. Hà Lê Kim Anh (Phòng Đào tạo), TS. Nguyễn Thu Lệ Hằng (Khoa Sư phạm tiếng Anh), TS. Nguyễn Thị Minh Tâm, Th.S Nguyễn Việt Hùng (Trung tâm NCGDNN và ĐBCL), Ban Giám hiệu, trưởng các phòng chức năng, các Khoa đào tạo Trường ĐHNN – Đại học Đà Nẵng.

13h45 – 17h00 tại Hội trường tầng 1, Tòa nhà Ulis-Sunwah: Chung kết cuộc thi tuyên tuyền về việc giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác cho học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, Ban tổ chức cuộc thi, Ban Giám hiệu và chi đoàn giáo viên Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, các đội thi, học sinh tham gia cổ vũ và khách mời.

THỨ NĂM, 20.4.2017

8h00-9h30 tại phòng 301, A1: Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp.

Thành phần: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa NN và VH Pháp, các ông, bà: Hà Lê Kim Anh (Phòng Đào tạo), Đỗ Minh Hoàng (Phòng Hợp tác Phát triển), Vũ Văn Hải, Nguyễn Huyền Trang (Phòng Chính trị và CT HSSV), Hoa Ngọc Sơn (Khoa ĐT và BD ngoại ngữ), Huỳnh Anh Tuấn (Khoa Sau đại học).

THỨ SÁU, 21.4.2017

8h00-9h30 tại Hội trường Vũ Đình Liên: Ngày Hội sinh viên Sáng tạo – Nghiên cứu – Khởi nghiệp năm 2017 (Phiên khai mạc).

Thành phần: Ban Giám hiệu, Ban tổ chức Ngày Hội sinh viên Sáng tạo – Nghiên cứu – Khởi nghiệp 2017, đại diện Ban chủ nhiệm và giáo viên phụ trách NCKH sinh viên các đơn vị, giáo viên hướng dẫn NCKH sinh viên và giảng viên quan tâm.

8h00-11h30 tại Hội trường 1-13, Giảng đường B2: Ngày Hội sinh viên Sáng tạo – Nghiên cứu – Khởi nghiệp năm 2017 (Báo cáo tại các Tiểu ban, Hội thảo các Khoa).

Thành phần: Giáo viên chủ trì các Tiểu ban, giáo viên hướng dẫn NCKH sinh viên và giảng viên quan tâm.

14h00 tại phòng 202, ĐHQGHN: Bí thư Đảng ủy Đỗ Tuấn Minh dự Hội nghị liên tịch Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

14h00-15h00 tại phòng 410, A1: Tập huấn nghiệp vụ coi thi cho Trưởng điểm, Trưởng thư ký và Thanh tra kỳ thi thử vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 THỨ BẢY, 22.4.2017

7h30: Tổ chức thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2017.

Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

CHỦ NHẬT, 23.4.2017

7h00 – 7h40: Tập huấn cán bộ coi thi tại Hội trường Vũ Đình Liên kỳ thi thử vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

8h00 – 17h00: Tổ chức kỳ thi thử vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Phòng HCTH, HTPT, TTCNTT-TT-HL phối hợp thực hiện công văn số 1212/ĐHQGHN-VP về việc cung cấp thông tin về công tác truyền thông và quản trị thương hiệu của đơn vị. Hạn trước ngày 17/4/2017.
  2. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga thực hiện công văn số 113/VP-HC về việc xác nhận kế hoạch sử dụng Hội trường Nguyễn Văn Đạo. Hạn trước ngày 17/4/2017.