IC3 & MOS tại ULIS

- Cung cấp cho học sinh, sinh viên và cán bộ trong trường & các cá nhân, tập thể ngoài trường chương trình học, ôn luyện thiết thực, phù hợp với nhu cầu về CNTT hiện nay.
- Trang bị kiến thức và kỹ năng Tin học theo chuẩn quốc tế, đáp ứng với mọi yêu cầu, tiêu chí về kiểm tra và đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IC3
"The Internet and Computing Core Certification"

  • IC3 là chứng chỉ công nhận những kĩ năng máy tínhmạng cần thiết trong thế giới số.
  • IC3 tập trung vào nhận biết kỹ nănghiểu biết cơ bản về phần cứng, phần mềm và sử dụng Internet.
  • IC3 được sử dụng làm chuẩn đánh giá CNTT cơ bản cho học sinh, sinh viên và người lao động tại 78 quốc gia.

MOS
"Microsoft Office  Specialist"

  • MOS là chứng chỉ duy nhất xác nhận kỹ năng tin học văn phòng Microsoft Office.
  • MOS gồm những kiến thức chuyên sâu về tin học văn phòngquản lý tài nguyên máy tính.
  • Đánh giá kĩ năng nghề nghiệp được công nhận trên toàn thế giới.
  • Khẳng định vị thế tiên phong trong công ty như một chuyên gia tin học văn phòng.
IC3 MOS-Word MOS-Excel MOS-PowerPoint

IC3

ÔN LUYỆN

Nội dung ôn luyện

- Bao gồm 3 module: Máy tính căn bản (Computing Fundamentals), Máy tính căn bản (Computing Fundamentals), Cuộc sống trực tuyến (Living online).

- 2 - 3 lần thi thử trực tuyến trên hệ thống Gmetrix – Microsoft.

- 1 buổi tư vấn trước khi thi.

Số buổi- 10 buổi
Học phí 2.000.000đ (*)

>>> Đăng ký ôn luyện IC3 tại đây <<<


THI IC3

IC3 (Thi một lần): 620.000đ/1 thí sinh/module

IC3 (Retake): 800.000đ/1 thí sinh/module

(Lưu ý: Học viên muốn có chứng chỉ IC3 phải đạt 3 module bài thi.)

(*Ưu đãi lệ phí thi chỉ dành cho học viên ôn thi tại Nhà trường: 600.000đ/ module (Lệ phí thi IIG: 620.000đ/ module)

>>> Đăng ký thi IC3 tại đây <<<

MOS-Word

ÔN LUYỆN

Nội dung ôn luyện

- 1 buổi kiểm tra trình độ đầu vào (miễn phí)

- 8 buổi học kỹ năng Word

- 4 lần thi thử trực tuyến trên hệ thống Gmetrix – Microsoft

- 1 buổi tư vấn trước khi thi

Số buổi- 10 buổi
Học phí 1.000.000đ (*)

>> Đăng ký ôn luyện MOS-Word tại đây <<<


 

THI MOS-Word

MOS-Word (Thi một lần): 800.000đ/1 thí sinh/module

MOS-Word (Retake): 1.030.000đ/1 thí sinh/module

(Lưu ý: Bài thi MOS có 3 chứng chỉ riêng biệt (Word, Excel, và PowerPoint).)

(*Ưu đãi lệ phí thi chỉ dành cho học viên ôn thi tại Nhà trường: 750.000đ (Thi vào chiều thứ 5 hàng tuần) (Lệ phí thi IIG: 800.000đ)

>>> Đăng ký thi MOS-Word tại đây <<<

MOS-Excel

ÔN LUYỆN

Nội dung ôn luyện

- 1 buổi kiểm tra trình độ đầu vào (miễn phí)

- 8 buổi học kỹ năng Excel

- 4 lần thi thử trực tuyến trên hệ thống Gmetrix – Microsoft

- 1 buổi tư vấn trước khi thi

Số buổi- 10 buổi
Học phí 1.000.000đ (*)

>> Đăng ký ôn luyện MOS-Excel tại đây <<


 

THI MOS-Excel

MOS-Excel (Thi một lần): 800.000đ/1 thí sinh/module

MOS-Excel (Retake): 1.030.000đ/1 thí sinh/module

(Lưu ý: Bài thi MOS có 3 chứng chỉ riêng biệt (Word, Excel, và PowerPoint).)

(*Ưu đãi lệ phí thi chỉ dành cho học viên ôn thi tại Nhà trường: 750.000đ (Thi vào chiều thứ 5 hàng tuần) (Lệ phí thi IIG: 800.000đ)

>>> Đăng ký thi MOS-Excel tại đây <<<

MOS-PowerPoint

ÔN LUYỆN

Nội dung ôn luyện

- 6 buổi học kỹ năng Power Point

- 4 lần thi thử trực tuyến trên hệ thống Gmetrix – Microsoft

- 1 buổi tư vấn trước khi thi

Số buổi- 10 buổi
Học phí 1.000.000đ (*)

>>> Đăng ký ôn luyện MOS-PowerPoint tại đây <<<


 

THI MOS-PowerPoint

MOS-PowerPoint (Thi một lần): 800.000đ/1 thí sinh/module

MOS-PowerPoint (Retake): 1.030.000đ/1 thí sinh/module

(Lưu ý: Bài thi MOS có 3 chứng chỉ riêng biệt (Word, Excel, và PowerPoint).)

(*Ưu đãi lệ phí thi chỉ dành cho học viên ôn thi tại Nhà trường: 750.000đ (Thi vào chiều thứ 5 hàng tuần) (Lệ phí thi IIG: 800.000đ)

>>> Đăng ký thi MOS-PowerPoint tại đây <<<

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ