Điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 vào Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 vào Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN công bố kết quả phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo đại học chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG năm 2017, như sau:

STT Ngành Mã ngành Điểm trúng tuyển
1 Sư phạm tiếng Anh 52140231 34,50
2 Sư phạm tiếng Nga 52140232 27,50
3 Sư phạm tiếng Pháp 52140233 30,50
4 Sư phạm tiếng Trung 52140234 33,00
5 Sư phạm tiếng Nhật 52140236 34,00
6 Sư phạm tiếng Hàn Quốc 52140237 33,75
7 Ngôn ngữ  Anh 52220201 35,25
8 Ngôn ngữ  Nga 52220202 30,50
9 Ngôn ngữ Pháp 52220203 32,25
10 Ngôn ngữ Trung 52220204 34,50
11 Ngôn ngữ Đức 52220205 32,50
12 Ngôn ngữ Nhật 52220209 35,50
13 Ngôn ngữ  Hàn Quốc 52220210 35,50
14 Ngôn ngữ  Ả Rập 52220211 30,00

 

Ghi chú:

– Điểm trúng tuyển là tổng điểm của 3 bài thi trong tổ hợp thí sinh dùng để xét tuyển (điểm môn Ngoại ngữ tính hệ số 2) và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có).

– Thí sinh tra cứu Danh sách trúng tuyển tại website của các Trường sau ngày 31/7/2017;

– Thí sinh XÁC NHẬN nhập học trực tuyến tại địa chỉ: tuyensinh.vnu.edu.vn (từ 8h00 ngày 02/08/2017 đến 17h00 ngày 08/08/2017).

– Thời gian nhập học: Ngày 10/08/2017. Thông tin chi tiết được thông báo trên Website của Trường vào ngày 01/08/2017.

Tải toàn văn quyết định tại đây >>>