Trung tâm Tư vấn Tâm lý Học đường – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Tư vấn Tâm lý Học đường

Phòng 400 Nhà B2 – ĐHNN-ĐHQGHN
024.6296.6295
https://www.facebook.com/U-P-C-1956647437976672/
upc@vnu.edu.vn
ThS. Nguyễn Văn Đoàn
Giám Đốc

Trung tâm Tư vấn Tâm lý học đường có chức năng tổ chức, triển khai các hoạt động trong lĩnh vực phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp (khi cần thiết) đối với học sinh, sinh viên, cán bộ đang gặp phải khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống để tìm hướng giải quyết phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.    

♦ Hỗ trợ tâm lý cho học sinh, sinh viên

  • Tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên phù hợp với lứa tuổi.
  • Tư vấn, giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa; phòng chống bạo lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
  • Tư vấn, giáo dục tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác.
  • Tham vấn tâm lý đối với học sinh, sinh viên gặp khó khăn cần hỗ trợ, can thiệp, giải quyết kịp thời. Giới thiệu, hỗ trợ đưa học sinh, sinh viên đến các cơ sở, chuyên gia điều trị tâm lý đối với những trường hợp có rối loạn tâm lý nằm ngoài khả năng tư vấn của Nhà trường.
  • Tư vấn kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp.

♦ Hỗ trợ tâm lý cho giáo viên, giảng viên và cán bộ Nhà trường

 • Tư vấn, tham vấn cho giáo viên, giảng viên, cán bộ nhà trường có khó khăn cần hỗ trợ, giải quyết những vấn đề tâm lý nảy sinh trong các mối quan hệ với học trò, đồng nghiệp,…
 • Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo về tâm lý học lứa tuổi, phương pháp giảng dạy,…
 • Tổ chức các hoạt động kết nối sinh viên, làm việc nhóm.
 • Khảo sát các vấn đề liên quan đến người học, tham mưu nhà trường các chính sách hỗ trợ, phát triển học sinh, sinh viên.