[Clip] ULIS trong mắt các giảng viên nước ngoài – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Clip] ULIS trong mắt các giảng viên nước ngoài

Là một trường đào tạo về ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội là nơi công tác của rất nhiều giảng viên, cán bộ người nước ngoài.

Dưới đây là một số clip được thực hiện nhằm cho thấy một góc nhìn khác về ULIS và giải thích lý do tại sao đã có rất nhiều giảng viên, cán bộ nước ngoài đến và dành một tình yêu không dứt với ULIS.

Thầy Christopher Sayles:

Thầy Blake Nichols:

 ULIS Media