[Clip] Bài hát Vang mãi bản hùng ca

Bài hát Vang mãi bản hùng ca do PGS. TS. Nguyễn Lân Trung sáng tác và do tập thể sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN trình bày.