Tin tức sự kiện – Trang 98 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Tin tức sự kiện

Các trường đại học chủ yếu “công khai” với Bộ

Thiếu cơ chế giám sát và kiểm tra chính là vấn đề quan trọng khiến việc thực hiện quy chế công khai, minh bạch ở nhiều trường còn mang tính hình thức. Lời tòa soạn: Phát biểu tại hội nghị cuối tuần qua trước gần