Category Archives: Tin tức sự kiện

tong-hop-bieu-mau-hanh-chinh-400x250

Biểu mẫu Sinh Viên

SV chọn biểu mẫu cần sử dụng, điền thông tin đầy đủ vào các mục trong đơn và nộp cho cán bộ phụ trách tại phòng 106 nhà A1; Sinh viên cần mang theo thẻ sinh viên khi đi xin xác nhận; Kết quả xác