Thông báo – Trang 25 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Thông báoThông báo về việc tuyển sinh lớp Dự bị Tiến sĩ khóa 4

Thông báo về việc tuyển sinh lớp Dự bị tiến sĩ khóa 4 Trường ĐHNN-ĐHQGHN xin thông báo tuyển sinh lớp Dự bị tiến sĩ khóa 04 của Trường như sau: Thời gian đào tạo: 4 tháng (từ tháng 30/11/2017 đến 30/03/2018) Khai giảng: 30/11/2017

Thông tin luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Hữu Khương chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội xin trân trọng giới thiệu thông tin luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Hữu Khương chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Tên đề tài luận án:  鲁迅、巴金、老舍文学作品中人物命名特点研究——与南 高、阮公欢、吴必素文学作品中人物命名对比 Nghiên cứu đặc

Thông báo tuyển cán bộ hợp đồng Phòng CT&CTHSSV

THÔNG BÁO Về việc tuyển cán bộ hợp đồng  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CẦN TUYỂN I/Số lượng và vị trí công tác:       01 người, chuyên viên Phòng Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên.