Thông báo – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Thông báoThông báo về Hội thảo giáo dục Nhật Bản năm 2018

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – NHẬT BẢN CÂU LẠC BỘ CỰU LƯU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN THÔNG CÁO BÁO CHÍ V/v Tổ chức hội thảo giáo dục Nhật Bản tại Hà Nội Quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam –

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Đức và Tiếng Đức như một ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai trong bối cảnh Việt Nam – Đức

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2018 chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Đức và Tiếng Đức như một ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai trong bối