Thông báo – Page 13 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Thông báoThông tin luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Quang Dũng

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội xin trân trọng giới thiệu thông tin luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Quang Dũng Tên đề tài luận án: The Relationship between Language Learning Strategies and the Ethnicity of Non-English Major

Kế hoạch nhận kết quả thi HSK ngày 15/7/2017

Phòng Hợp tác và phát triển, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà nội trân trọng thông báo thời gian nhận kết quả thi HSK  ngày 15 tháng 7 năm 2017,  cụ thể như sau: Địa điểm: tại nơi đăng ký,