Sự kiện sắp diễn ra – Trang 8 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Sự kiện sắp diễn ra

Kế hoạch tổ chức hội thảo dự kiến trong năm 2018

Kế hoạch tổ chức hội thảo dự kiến trong năm 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN: TT Tên hội thảo Thời gian tổ chức       1 Ngày hội F.I.R.E 3 06/4/2018      2 Hội thảo quốc gia 2018 “Nghiên cứu và giảng

Các sự kiện sắp diễn ra trong năm 2018

Các sự kiện sắp diễn ra trong năm 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội: – Kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ – Kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa