TIN TỨC & SỰ KIỆN – Trang 97 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: TIN TỨC & SỰ KIỆNThông báo tuyển giảng viên năm 2017 lần 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI  NGỮ –  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  CẦN TUYỂN: – Căn cứ nhu cầu cán bộ giảng dạy của Trường ĐHNN năm học 2017-2018; – Căn cứ kết quả thu nhận hồ sơ ứng viên dự tuyển đến ngày 10/7/2017

Sắc màu Ngoại ngữ qua bộ ảnh kỷ yếu của K47

Một mùa bế giảng nữa lại đến. Chỉ mấy ngày trước thôi, lứa sinh viên ULIS khóa 47 đã chính thức tốt nghiệp, để lại sân trường bao nỗi nhớ, hồi ức bâng khuâng. Chính tại mái trường ULIS, các cô cậu sinh viên đã