TIN TỨC & SỰ KIỆN – Page 80 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: TIN TỨC & SỰ KIỆN[Clip] Thầy cô trong Ulisers là…

Những thầy cô của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã dẫn dắt, là kim chỉ nam cho bao nhiêu thế hệ sinh viên, học viên. Sau khi ra trường, ai cũng nhớ về những giáo viên của mình

Họp triển khai công tác giảng dạy ngoại ngữ trong ĐHQGHN

Ngày 15/02/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác giảng dạy ngoại ngữ trong ĐHQGHN theo Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN ngày 03/02/2017. Tham gia buổi làm việc có TS. Đỗ Tuấn

[Clip] Something, some faces…

Hãy dạo một vòng khuôn viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội để tìm hiểu các gương mặt sinh viên của ULIS phong cách, trẻ trung và năng động như thế nào nhé!