TIN TỨC & SỰ KIỆN – Page 80 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: TIN TỨC & SỰ KIỆNSắc màu Ngoại ngữ qua bộ ảnh kỷ yếu của K47

Một mùa bế giảng nữa lại đến. Chỉ mấy ngày trước thôi, lứa sinh viên ULIS khóa 47 đã chính thức tốt nghiệp, để lại sân trường bao nỗi nhớ, hồi ức bâng khuâng. Chính tại mái trường ULIS, các cô cậu sinh viên đã