TIN TỨC & SỰ KIỆN – Page 67 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: TIN TỨC & SỰ KIỆNThông báo số 2 về việc tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2017

Do số lượng đăng kí tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh rất đông, để tạo điều kiện thuận tiện nhất cho các em học sinh và các bậc phụ huynh, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra Thông bố số 2 về việc tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2017.

[Clip] Thầy cô trong Ulisers là…

Những thầy cô của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã dẫn dắt, là kim chỉ nam cho bao nhiêu thế hệ sinh viên, học viên. Sau khi ra trường, ai cũng nhớ về những giáo viên của mình