TIN TỨC & SỰ KIỆN – Trang 173 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: TIN TỨC & SỰ KIỆNCa khúc “Người về hôm nay”

“Người về hôm nay” – Một sáng tác của PGS.TS Nguyễn Lân Trung về người anh Cả của dân tộc Việt Nam được tập thể văn nghệ biểu diễn trong Hội diễn Lời ca dâng Bác 20/4/2016.