TIN TỨC & SỰ KIỆN – Trang 107 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: TIN TỨC & SỰ KIỆNTập huấn hoạt động Khoa học công nghệ năm học 2017-2018

Từ ngày 12 đến 13/10/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức tập huấn hoạt động Khoa học công nghệ năm học 2017-2018 cho các giảng viên, cán bộ trường. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch của Nhà trường nhằm bồi dưỡng,