SINH VIÊN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: SINH VIÊNTâm huyết khởi nghiệp từ nhu cầu việc làm

Không chỉ năng nổ trong công tác Đoàn Hội với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, tham gia dẫn chương trình cho nhiều sự kiện của trường, có thành tích học tập và nghiên cứu khoa học xuất sắc, Nguyễn Thùy Linh