QUẢN LÝ – ĐIỀU HÀNH – Trang 17 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: QUẢN LÝ – ĐIỀU HÀNH

TUẦN 33 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 26.3.2018 ĐẾN NGÀY 01.4.2018

THỨ HAI, 26.3.2018 8h00-9h00 tại phòng 208, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban. 9h00-10h00 tại phòng 208, A1: Họp liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc điều chỉnh chiến lược phát triển Trường ĐHNN-ĐHQGHN đến năm 2025, tầm nhìn