QUẢN LÝ – ĐIỀU HÀNH – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: QUẢN LÝ – ĐIỀU HÀNH

TUẦN 36, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 36 từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021.

TUẦN 35, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 35 từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021

TUẦN 32, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 32 từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Báo cáo thường niên 2020 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là ấn phẩm cung cấp các thông tin nổi bật của Nhà trường trong một năm qua, với

TUẦN 31, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 31 từ ngày 25/1/2021 đến ngày 31/1/2021.

TUẦN 30, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 30 từ ngày 18/1/2021 đến ngày 24/1/2021.

TUẦN 29, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 29 từ ngày 11/1/2021 đến ngày 17/1/2021.

(Video) Bản tin quý 4/2020

ULIS Media xin được gửi đến quý bạn video bản tin quý 4 năm 2020 của ULIS. Hãy cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật của ULIS trong 3 tháng cuối năm 2020 nhé.