QUẢN LÝ – ĐIỀU HÀNH – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: QUẢN LÝ – ĐIỀU HÀNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Báo cáo thường niên 2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là ấn phẩm cung cấp các thông tin nổi bật của Nhà trường trong một năm qua, với

(Video) Bản tin quý 4/2019

ULIS Media xin được gửi đến quý vị video bản tin quý 4/2019. Hãy cùng nhìn lại chặng đường cuối năm 2019, ULIS đã có những hoạt động nổi bật nào cùng 2 MC xinh đẹp Hà Phương và Khánh Linh nhé 😀

Bản tin nội bộ Quý IV/2019

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý IV năm 2019. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng từ