Thông báo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Thông báo

Thông báo số 3 hội thảo VietTESOL4 tại Tp. HCM

Kính gửi thầy cô các đơn vị, đặc biệt là 3 khoa Anh thông báo số 3 hội thảo VietTESOL4 tại Tp. Hồ Chí Minh (Trường ĐHSP TP Hố Chí Minh) vào 7-8/12/2018. Kính mong các Thày/Cô thu xếp thời gian để tham dự Hội

Thông báo tuyển sinh lớp Dự bị tiến sĩ khóa 4

Trường ĐHNN-ĐHQGHN xin thông báo tuyển sinh lớp Dự bị tiến sĩ khóa 04 của Trường như sau: Thời gian đào tạo: 4 tháng (từ tháng 16/8/2018 đến 22/11/2018) Khai giảng: 16/8/2018 Chi tiết về Lịch tổ chức các chuyên đề xin xem tại đây