Category Archives: Tạp chí nghiên cứu nước ngoài

bia-tap-chi-ncnn-2017

THỂ LỆ GỬI BÀI / INSTRUCTIONS TO AUTHORS

THỂ LỆ GỬI BÀI INSTRUCTIONS TO AUTHORS 1. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài là ấn phẩm khoa học chính thức của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, kế thừa và phát triển Chuyên san Nghiên cứu nước ngoài của

rules5

Thể lệ gửi bài chuyên san nghiên cứu nước ngoài

Chuyên san Nghiên cứu nước ngoài của Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội công bố các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực ngôn ngữ, ngoại ngữ… Chuyên san Nghiên cứu nước ngoài của Tạp chí Khoa học Đại học Quốc