Khảo sát ý kiến – Page 4 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Khảo sát ý kiến

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG VỀ CHẤT LƯỢNG SINH VIÊN RA TRƯỜNG 2015

Để tiếp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội đối với, xin Quý Ông/Bà cho biết ý kiến ý kiến đánh giá về chất lượng nguồn nhân lực cơ quan là những sinh viên từng tốt nghiệp tại Trường chúng tôi. Mọi ý kiến của Quý Ông/Bà sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Ông/Bà!

PHIẾU HỎI SINH VIÊN CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC VỀ VIỆC DẠY HỌC NGOẠI NGỮ

Để nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của xã hội, Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin mời các em sinh viên (SV) cho ý kiến về các vấn đề liên quan tới công tác dạy học ngoại ngữ. Mọi ý kiến đóng góp của cácem sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của các em!

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ HUYNH VỀ CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP NGOẠI NGỮ

Để nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh và các ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin mời Ông/Bà cho ý kiến về các vấn đề liên quan tới Cộng đồng học tập ngoại ngữ. Mọi ý kiến đóng góp của Ông/Bà sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!

PHIẾU HỎI GIẢNG VIÊN DẠY NGOẠI NGỮ CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC

Để nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của xã hội, Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin mời thầy/cô cho ý kiến về các vấn đề liên quan tới công tác dạy học ngoại ngữ. Mọi ý kiến đóng góp của thầy/cô sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của thầy/cô!

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC SINH VỀ CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP NGOẠI NGỮ

Để nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh và các ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin mời các em học sinh và sinh viên (HS/SV) cho ý kiến về các vấn đề liên quan tới Cộng đồng học tập ngoại ngữ. Mọi ý kiến đóng góp của các em sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của các em!

PHIẾU HỎI GIÁO VIÊN NGOẠI NGỮ PHỔ THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY

Để nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh đáp ứng nhu cầu của xã hội, Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin mời thầy/cô cho ý kiến về các vấn đề liên quan tới công tác dạy học tiếng Anh. Mọi ý kiến đóng góp của thầy/cô sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của thầy/cô!

PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THUỘC ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA 2020 (PHIẾU DÀNH CHO GIẢNG VIÊN)

Cảm ơn thầy/cô đã tham gia giảng dạy chương trình bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh (chương trình) dành cho giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020. Để chương trình ngày càng hoàn thiện, xin mời thầy/cô cho ý kiến đánh giá về chương trình đã tham gia giảng dạy. Các ý kiến đánh giá của thầy/cô sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật.

PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THUỘC ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA 2020 (PHIẾU DÀNH CHO HỌC VIÊN)

Cảm ơn thầy/cô đã tham gia chương trình bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh (chương trình) dành cho giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020. Để chương trình ngày càng hoàn thiện, xin mời thầy/cô cho ý kiến đánh giá về chương trình đã tham gia học tập. Các ý kiến đánh giá của thầy/cô sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật.

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN PHẢN HỒI VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY SAU ĐẠI HỌC 2013

Cảm ơn Anh/Chị đã tham gia học tập chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh. Để tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội đối với ngành Ngôn ngữ Anh, xin Anh/Chị cho biết ý kiến ý kiến đánh giá về các môn học đã tham gia học tập. Mọi ý kiến của Anh/Chị sẽ được hoàn toàn giữ bí mật.