Category Archives: CHỈ ĐẠO – ĐIỀU HÀNH

phuong-thuc-hoat-dong_5

Tin bài nổi bật đăng trên website tuần 22 năm học 2016-2017

Tin bài nổi bật đăng trên website Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội  tuần 22 từ ngày 09.01.2017 đến ngày 15.01.2017: – ULIS FACE: Đội nhảy cổ động Gummy (http://ulis.vnu.edu.vn/ulis-face-doi-nhay-co-dong-gummy/) – 10 sự kiện và thành tựu tiêu biểu

phuong-thuc-hoat-dong_5

Tin bài nổi bật đăng trên website tuần 21 năm học 2016-2017

Tin bài nổi bật đăng trên website Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tuần 21 từ ngày 02.01.2017 đến ngày 08.01.2017: – Trường Đại học Ngoại ngữ ra mắt trang thông tin điện tử mới (http://ulis.vnu.edu.vn/blog/truong-dai-hoc-ngoai-ngu-ra-mat-trang-thong-tin-dien-tu-moi/) – Lễ bế