quanqq – Page 9 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

All posts by quanqq

3 Công khai năm học 2017-2018

PHẦN I: CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT Báo cáo công khai thông tin năm học 2017-2018 (Xem chi tiết tại đây ) Báo cáo công khai thông tin năm học 2016-2017 (Xem chi tiết tại đây) Báo cáo công khai

Công đoàn giáo dục Việt Nam

Quá trình thành lập Ngày 28/7/1929, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) được thành lập, từ đó giáo giới cả nước được tiếp cận với các chủ trương của Tổng Liên đoàn. Tổ chức của giáo giới bắt đầu được hình thành ở