quanqq – Page 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

All posts by quanqq

Thông báo quyết định công nhận thí sinh diện dự bị đại học dân tộc trúng tuyển đại học chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2017

Căn cứ Nghị định số 186/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đại học Quốc gia; Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn

Kế hoạch thi tuyển dụng nhân sự năm 2017

I. Khoa Sư Phạm tiếng Anh Môn thi 01 bài thi chuyên môn (giảng trực tiếp trên lớp) 02 bài thi phỏng vấn (tiếng Việt và tiếng Anh) Thời gian Thời gian tập trung ứng viên (phổ biến lịch thi, môn thi, hình thức thi

Thông báo xác nhận nhập học đối với các thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng tuyển sinh Đại học Chính quy vào trường Đại học Ngoại ngữ năm 2017

Căn cứ Quyết định số 1322/ QĐ- ĐHNN ngày 11 tháng 07 năm 2017 về việc công nhận trúng tuyển thẳng kì thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo thời gian xác nhận nhập